ผลบอลเบลารุสเมื่อคืนวิธี กู้ รูป ใน ไอ โฟน -วอลเลย์บอล ไต้หวัน …

Games News

“การบินไทย” ร่วมเสริมทักษะวิชาชีพนักศึกษา “สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา”

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า นางจันทริกา โชติกเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กับสถานประกอบการและสถานศึกษา รวม 17 แห่ง มี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษา…