Sports News

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận gần 16.000 tỷ đồng, cổ tức 30%

0 0
Read Time:3 Minute, 25 Second

Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHCĐ) HDBank năm 2024 tập trung các nhóm nội dung chính, gồm báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024, báo cáo của ban kiểm soát, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, phương án tăng vốn điều lệ năm 2024, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát, cùng một số nội dung quan trọng khác.

ĐHCĐ HDBank đã thông qua các nội dung tờ trình với tỷ lệ đồng thuận cao, bao gồm kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu trọng yếu là tổng tài sản đạt trên 700.000 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với năm 2023; tổng nguồn vốn huy động đạt trên 624.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2023; tổng dư nợ dự kiến vượt 438.000 tỷ đồng, phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng Ngân hàng Nhà nước giao và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.From: web game casino

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2024 đạt 15.852 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với năm 2023, qua đó tiếp tục nâng các chỉ tiêu sinh lời ROE với 24,6%. Mức chia cổ tức năm 2023 là 30% (bằng tiền mặt và cổ phiếu) và năm 2024 ở mức 30%. Ngân hàng dự định tăng vốn điều lệ từ 29.076 tỷ đồng lên thêm 5%, tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng vốn, tạo đà cho mục tiêu phát triển bền vững những năm tiếp theo.

Trong các chỉ tiêu trên, ĐHCĐ HDBank đã đồng thuận tăng tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2023 từ 25% lên 30% trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được năm qua. Cụ thể, trong năm 2023, tổng tài sản ngân hàng đạt 602.315 tỷ đồng, tăng trưởng 44,7% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 13.017 tỷ đồng, tăng trưởng 26,8%. Kết quả này tiếp tục đưa tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng lên mức 24,2% và giữ vị thế hiệu quả ở top dẫn đầu thị trường. Các chỉ tiêu về an toàn hoạt động được củng cố, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức thấp (chỉ 1,5%), tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 12,6%, trong nhóm cao nhất ngành, đồng thời triển khai toàn diện chuẩn mực Basel III.

Cập nhật tại đại hội, ông Phạm Quốc Thanh – Tổng giám đốc HDBank – cho biết giữ vững đà tăng trưởng bền vững, lợi nhuận trước thuế trong quý I/2024 đã đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng mạnh 43,6% so với cùng kỳ. Với kết quả này, HDBank tiếp tục duy trì vị thế ngân hàng hiệu quả đầu ngành, với ROE đạt tới 26,2%. Tăng trưởng tín dụng quý đầu năm 2024 đạt 6,2%, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,68%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II đạt trên 13,7%.

Tại đại hội, Chủ tịch hội đồng quản trị HDBank Kim Byoungho chia sẻ: “Năm 2023 là một năm rất thách thức nhưng chúng ta vẫn tăng trưởng cao, đạt lợi nhuận 13.017 tỷ, đồng cao nhất từ trước đến nay, kiểm soát tốt nợ xấu, tăng mạnh số lượng khách hàng. Điều này là nhờ HDBank có những nền tảng riêng có về cơ sở khách hàng, năng lực quản trị, nắm bắt và dự báo diễn biến thị trường, cùng khả năng ứng biến linh hoạt trong mọi tình huống để hoàn thành mục tiêu đề ra. Ngoài ra, với những kết quả tích cực từ công tác chuyển đổi số, triển khai ngân hàng số, cùng với uy tín, tin tưởng đồng hành của các cơ quan chức năng, đối tác, HDBank hoàn toàn tin tưởng sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra”.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %