Games News

“บิ๊กแก้ว” ร่วมถกผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 20 เน้นย้ำ สันติภาพ-ความมั่นค…

0 0
Read Time:1 Minute, 48 Second

เมื่อวันที่ 6-8 มิ.ย. 2566 พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางเยือนเมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 20 (The 20th ASEAN Chiefs of Defence Forces Meeting (ACDFM-20)) โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้แทน จาก เนการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าร่วมการประชุม

นอกจากนี้ยังมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์คำพูดจาก สล็อตเว็บตรงฝาก

โดยการประชุมครั้งนี้ ได้กำหนดหัวข้อหลักของการประชุมฯ คือ "Peace, Prosperity, and Security" (สันติภาพ ความรุ่งเรือง และความมั่นคง) เป็นการดำเนินการตามแผนงานของประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียน 2568 (ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025) ซึ่งมีการเน้นย้ำเรื่องความร่วมมือทางทหารในการรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค เพื่อความรุ่งเรืองร่วมกัน

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ครอบคลุม แผนการดำเนินกิจกรรมร่วมในระยะเวลา 2 ปีของกองทัพประเทศสมาชิกอาเซียน ปี พ.ศ.2566-2568 (ASEAN Militaries 2 year Activity Work Plan (2023-2025)) และรับรองแผนงานเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ด้านการข่าวในระดับเจ้าหน้าที่อาเซียนและการฝึกทางทหาร อาเซียน ทั้งนี้ กองทัพอินโดนีเซียได้ส่งมอบตำแหน่งประธานการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งต่อไป (ครั้งที่ 21) ซึ่งรวมถึง การประชุมเจ้ากรมข่าวทหารอาเซียน ครั้งที่ 21 และการประชุมเจ้ากรมยุทธการทหารอาเซียนครั้งที่ 14 ให้แก่กองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อรับหน้าที่ในปี 2567 ต่อไป

นอกจากนี้ ระหว่างห้วงการประชุม ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้หารือทวิภาคี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพ และเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกัมพูชา ประธานคณะเสนาธิการทหารกองทัพเวียดนาม ผู้บัญชาการทหารสูงสุดบรูไน หัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการทหารกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และผู้บัญชาการทหารสูงสุดอินโดนีเซีย

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %